Bildiri özetinizi her iki kongre için 2 Nisan 2021 tarihine kadar

iksad42@gmail.com adresine gönderiniz

Özetlerinizde tüm yazarların ünvanı, isim, soyisim, çalıştığı kurum ve email adresleri ve ORCID NO, cep telefon numaraları bulunmalıdır.

Times New Roman 12 Punto, 1,25 satır aralığı ile yazınız.

DEVELOPED BY ICONTECH JOURNAL, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2020