top of page
Düzenleme Kurulu

Onursal Başkan

Prof. Dr. Nihat ŞINDAK -  Siirt Üniversitesi Rektöru

Onur Kurulu

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Tekin ŞAHİN (Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Cahit PESEN (Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU (Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Cahit EPÇAÇAN (Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Cafer SAKA (Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Çetin KARADEMİR (Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Ekrem ORBAY (Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Mürsel KÜÇÜK (Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı)

 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Cahit PESEN (Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)


Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA

Doç. Dr. Seyfettin KAYA

Doç. Dr. Adnan ALKAN

Doç. Dr. Melike SOMUNCU

Dr. Öğr. Üyesi Enser YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TAN

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KUTLUAY

Kongre Koordinatörü

Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU -  Siirt Üniversitesi 

Kongre Sekreteryası

Arş. Gör. Ümit ÇELEBİ

Arş. Gör. Yunus ÖZDURGUN

Arş. Gör. Merve SANDIKÇIOĞLU

bottom of page