top of page
Düzenleme Kurulu

Onursal Başkan

Prof. Dr. Nihat ŞINDAK -  Siirt Üniversitesi Rektöru

Onur Kurulu

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Tekin ŞAHİN (Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Cahit PESEN (Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU (Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Mustafa KAYHAOĞLU (Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Cafer SAKA (Siirt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Çetin KARADEMİR (Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Saba SAMATYA ÖLMEZ (Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Mürsel KÜÇÜK (Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı)

 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Saba SAMATYA ÖLMEZ (Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)


Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Mesut Bayram DÜZENLİ

Doç. Dr. Mehmet TAN

Doç. Dr. Duygu KARAKAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan SABANCI

Dr. Öğr. Üyesi Enser YILMAZ

Dr. Öğr. Ömer KUCAK

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KARAKAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sefa ULUTAŞ

Dr. Öğr. Gaffar DERİN

Kongre Koordinatörü

Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU -  Siirt Üniversitesi 

Kongre Sekreteryası

Arş. Gör. Zehra ŞEKER

Arş. Gör. Yavuz USTA

Arş. Gör. Fatih KÖSEOĞLU

bottom of page