Bildiri özetlerinizi lütfen en geç 1 Aralık 2019 tarihine kadar

inimasorg@gmail.com

adresine gönderiniz

 Özetlerinizde

Tüm yazarların

Ünvanı, isim, soyisim, çalıştığı kurum ve email adresleri bulunmalıdır.

Times New Roman 12 Punto, 1,25 satır aralığı ile yazınız

Örnek özet metni için lütfen aşağıdaki PDF ikonuna tıklayınız

DEVELOPED BY ATLAS JOURNAL, ALL RIGHTS ARE RESERVED - 2018