top of page

KONGRE KONULARI

 

SOSYAL BİLİMLER

 • Tarih

 • Sosyoloji

 • Türk Dili ve Edebiyatı

 • Coğrafya

 • İşletme

 • İktisat

 • Maliye  

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi                 

 • Sosyal Hizmet  

 

EĞİTİM

 • Eğitim Bilimleri

 • Temel Eğitim

 • Matematik ve Fen Bilimler Eğitimi

 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 • Yabancı Diller Eğitimi

 

İLAHİYAT

 • Temel İslam Bilimleri

 • İslam Tarihi ve Sanatları

 • Felsefe ve Din Bilimleri

 

FEN VE MATEMATİK

 • Matematik

 • Kimya

 • Biyoloji

 • Fizik

 

MÜHENDİSLİK

 • Ziraat Mühendisliği

 • Gıda Mühendisliği

 • Kimya Mühendisliği

 • Biyosistem Mühendisliği

 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 • Bilgisayar Mühendisliği

 • İnşaat Mühendisliği

 • Makine Mühendisliği

 

TIP

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Dahili Tıp Bilimleri

 • Cerrahi Tıp Bilimleri

 

SAĞLIK HİZMETLERİ

VETERİNER HEKİMLİK

 • Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bilimi

 • Klinik Bilimler

 • Klinik Öncesi Bilimler

 • Temel Bilimler

 • Zootekni ve Hayvan Besleme

CONFERENCE TOPICS

 

LIBERAL ARTS

 • History

 • Sociology

 • Turkish Language and Literature

 • Geography

 • Business Administration

 • Economics

 • Public Finance

 • Political Science and Public Administration

 

EDUCATION

 • Educational Sciences

 • Basic training

 • Mathematics and Science Education

 • Turkish and Social Sciences Education

 • Foreign Language Education

 

THEOLOGY

 • Basic Islamic sciences

 • Islamic History and Arts

 • Philosophy and Religious Studies

 

SCIENCE AND MATHEMATICS

 • Mathematics

 • Chemistry

 • Biology

 • Physics

 

ENGINEERING

 • Agriculture Engineering

 • Food Engineering

 • Chemical Engineering

 • Biosystems Engineering

 • Electrical and Electronics Engineering

 • Computer engineering

 • Civil engineering

 • Mechanical Engineering

 

MEDICINE

 • Basic Medical Sciences

 • Internal Medicine Sciences

 • Surgical Medical Sciences

 

HEALTH SERVICE

VETERINARY MEDICINE

 • Food Hygiene and Technology Science

 • Clinical Sciences

 • Preclinical Sciences

 • Basic Sciences

 • Animal Husbandry and Animal Nutrition

bottom of page