top of page
IĞDIR
ULUSLARARASI  SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
14-15 Nisan, 2021
  Iğdır, Türkiye
KONGRE TAKVİMİ

Son özet gönderim tarihi: 2 Nisan 2021

Ödeme ve kayıt: 29 Mart - 5 Nisan 2021

Kongre programı ilan tarihi: 6 Nisan 2021

Son tam metin gönderim tarihi: 20 Nisan 2021

(tam metin zorunluluğu yoktur)

Kongre kitabı KESİN yayın tarihi: 30 Nisan 2021

KONGRE KONULARI/DİSİPLİNLERİ

Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yazılmış olan tüm özgün

çalışmalara açıktır

KONGRE ÜCRETİ

Sözlü sunum Katılım ücreti: 385 TL

Azerbaycan katılımcıları için 75 manat

Poster katılım: 385 TL

sözlü sunum ile katılanlar için poster sunum 150 TL

 

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

İŞ BANKASI (Türk Lirası)
IBAN: TR780006400000142006563447
Şube Adı: Ankara Şubesi
Hesap Sahibi: İsmail Canpolat

*Lütfen dekontun bir suretini iksad42@gmail.com adresine gönderiniz

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

Tek katılım ücreti ile iki bildiri sunabilirsiniz

Bildiri özet ve tam metinlerinin kongre kitabında yayınlanması

Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi

Tam metinlerin (hakem sürecinden geçmesi şartıyla) dergide makale olarak yayını

Kongre sırasında sıcak ve soğuk ara ikramlar

Ücrete konaklama DAHİL DEĞİLDİR

DOÇENTLİK VE AKADEMİK YÜKSELME

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik ve akademik yükselme kriterlerine uygundur

YAYIN İMKANLARI

- Özet ve Tam metinleriniz ISBN'li kongre kitabında yayımlanacaktır

- Dileyen katılımcılarımızın tam metinleri uluslararası indeksli ISPEC Journal'da makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.

Bunun için

- makalenizi dergi yazım kurallarına uygun olarak yazmanız

- dergi sisteminden en geç tarihine kadar yüklemeniz (kongre mail adresine göndermeyiniz)

- hakemlerce makalenizin yayına uygun bulunması gerekmektedir

- dergi makale yayın ücreti 300 TL'dir. Ancak kongre katılımcılarımız için ücretsizdir. Bu sebeple makalenizi sisteme yükledikten sonra kongre katılım belgenizi de mail olarak dergiye göndermeniz gerekmektedir

- Kongreye birden fazla bildiri ile katılıyorsanız yalnızca bir tam metninizi yayımlanmak üzere dergiye gönderebilirsiniz ve ücretsiz yayın imkanından faydalanabilirsiniz

- Dergi web sitesi  www.ispecjournal.org

KONGRE YERİ

Iğdır Üniversitesi / Iğdır, Türkiye​​

 

ÖDEME BELGESİ

Kongre ücreti karşılığında tarafınıza geçerli bir fatura/ödeme belgesi verilecektir

ÖZET VE TAM METİN GÖNDERİMİ

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu beklemeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinize mutlaka ingilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Özetlerinizi word/doc formatında en geç 2 Nisan 2021 tarihine kadar iksad42@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç  tarihine kadar iksad42@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Örnek Özet Metni İçin TIKLAYINIZ

TAM METİN YAZIM KURALLARI

- Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

- Satır aralığı 1.0 veriniz

- Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

- ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

- ORCID NO olmalıdır

- Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

- Tam metinlerinizin en az 3 sayfa olması gerekmektedir

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

Örnek Tam Metni İçin TIKLAYINIZ

TAM METİNLERİNİZİ

doc/word formatında en geç 20 Nisan 2021 tarihine kadar iksad42@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur), tam metinler için yayın alternatiflerine bakabilirsiniz.

bottom of page